Cơm vịt kho gừng

Cơm vịt kho gừng

Vui lòng liên hệ 0901256328 để đặt món.